Hans-Ruprecht Leiß

Hans-Ruprecht Leiß, Lübecker Serenade

Hans-Ruprecht Leiß, Gelber Fisch, 50 x 50 cm

Hans-Ruprecht Leiß, Giraffe, 50 x 50 cm

Hans-Ruprecht Leiß, Fischküche, 40 x 36 cm

Hans-Ruprecht Leiß